Wybierz swój
ulubiony samochód

Czytaj dalej

Wszystkie typu
pojazdów do wynajęcia

Czytaj dalej

Szybki sposób
aby wynająć samochód

Czytaj dalej

Some text

Gwarancja cenySamochody dostawcze wynajem

Latest Posts

Warunki wynajmu pojazdów

Udzielamy rabatów od 14 dnia wynajmu. Możliwość negocjacji cen na długoterminowe wynajmy.

1. Najemca zobowiązany jest do okazania 3 dokumentów ze zdjęciem oraz wpłaty kaucji w wysokości 1000,00 zł.
2. Przed wynajęciem pojazdu dane najemcy są weryfikowane
3. Najemca zobowiązany jest do używania pojazdu zgodnie z zasadami eksploatacji tego typu urządzeń oraz zgodne z prawem ruchu drogowego.
4. Bez zgody wynajmującego pojazd nie można go użyczać ani podnajmować.
5. Najemca jest zobowiązany zapłacić z góry za wynajem pojazdu. W przypadku zwrotu pojazdu po upływie terminu wynajmu najemca jest zobowiązany zapłacić karę umowną w wysokości opłaty za jedną dobę wynajmu pojazdu.
6. Wynajmujący uprawniony jest do pobrania z wpłaconej kaucji kwoty na pokrycie ewentualnych zobowiązań najemcy w stosunku do wynajmującego (np. uszkodzenie, opóźniony zwrot pojazdu).Kaucja zostanie zatrzymana przez wynajmującego w pełnej wysokości do czasu zwrócenia pojazdu w stanie nie pogorszonym lub do czasu usunięcia wszelkich uszkodzeń. Kaucja zostanie zatrzymana także w przypadku kradzieży pojazdu najemcy, do czasu wyjaśnienia przedmiotowej sprawy w firmie ubezpieczeniowej.
7. Wynajmujący wraz z najemcą podpisują aneks (lista kontrolna) w chwili wydania i zwrotu pojazdu.
8. W razie konieczności dokonania napraw w pojeździe szkody zostaną wyliczone przez autoryzowana stację danej marki pojazdu do wysokości pobieranej kaucji (szkoda z winy najemcy).
9. W razie awarii, uszkodzenia lub kradzieży pojazdu należy niezwłocznie powiadomić wypożyczalnię i sporządzić protokół powypadkowy poprzez policję. W razie uszkodzenia uniemożliwiającego dalszą jazdę, najemca zobowiązuje się we własnym zakresie odprowadzić pojazd na parking strzeżony a następnie do miejsca z którego został wypożyczony.
(ubezpieczenie PZU OC, AC, NW)
10. Uwaga !!! Podzespoły pojazdu są oznakowane i plombowane, naruszenie plomb i oznakowań grozi odpowiedzialnością karną.
Wypożyczalnia bezwzględnie wymaga przedstawienia dowodów zakupu paliwa zgodnie z ilością przejechanych kilometrów. W przeciwnym razie kaucja przepada.

Nie wynajmujemy pojazdów na Białoruś, Ukrainę i Mołdawię